Ο ρόλος του risk management και οι κίνδυνοι που απειλούν τις επιχειρήσεις

Πόσο σοβαρά λαμβάνουν υπόψη τη διαχείριση κινδύνων οι επιχειρηματίες; Στο Think Big ο CEO της EXL Consulting